Både for store og små

Programmet for din første synshal

Vi startede med at lave Synsdata for de helt små synshaller. Derfor er det også det ideelle program for din første synshal. Det er enkelt at starte op – og Synsdata hjælper dig med din online booking, holder styr på dine kunder for dig – og gør det enkelt for dig at fakturere. Med Synsdatas indbyggede regnskabs- og statistikmodul, kan du holde styr på din virksomhed.

…og til den næste, og den næste

Det er enkelt for din virksomhed at vokse i Synsdata. Når du ansætter nye medarbejdere, opretter vi dem indenfor få minutter i Synsdata så de er klar til at syne – eller ordne kontorarbejdet. Åbner du nye synshaller, gør vi også hurtigt disse klar med online booking – og nemme oversigter i selve Synsdata.

Programmet for store kæder

Der findes ingen grænser for hvor store kæder som Synsdata kan håndtere. Selvom vi startede programmet for de små synshaller, er Synsdata nu gearet til at håndtere selv meget store virk- somheder, med mange synsmed- arbejdere og mange synshaller. Der er mulighed for at tilkøbe administrations- moduler, så en superbruger i virksom- heden kan håndtere ansatte, synshaller, mv.

Integration med andre systemer

Synsdata kan også tilbyde integration med andre systemer – således er der pt. mulighed for fuldautomatisk integration med regnskabsprogrammet e-conomic.

Meget kort indlæringstid

Man behøver ikke at afsætte tid til kurser for, at integrere Synsdata i virksomheden. Vores fokus på brugervenlighed afspejler sig i en meget kort indlæringskurve. De fleste af vores brugere er i fuld gang med ,at syne biler i Synsdata, 10 minutter efter at de har fået adgang til Synsdata.